Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava Miloše Poláška

Výstava Miloše Poláška

(25.8.2011) Ve Výtvarném centru Chagall a Ostravě vystavuje svá díla pan Miloš Polášek, významný člen OOA-S. Výstava se koná od 1.9. - 31.10.2011.