Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava Evžena Jecha

Výstava Evžena Jecha

Ve foyeru Slováckého divadla v Uherském Hradišti probíhá prezentuční výstava autora Evžena Jecha s názvem Abstraktní geometrie.
V průžeru jsou představeny grafické a sochařské práce z posledního období jeho tvorby. Výstava se koná od 19. ledna do 22. března 2013.