Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Neprakta tak i onak

Neprakta tak i onak

Dovoluji si pozvat vás na vernisáž výstavy,na které uvidíte další část díla Jiřího Wintera. Některá z vystavených děl budou představena veřejnosti úplně poprvé. Daniela Pavlatová