Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

XX. GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2013 - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU


Jubilejní XX. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb byl vyhlášen Obcí architektů s uzávěrkou 1. března 2013, 16.00 hod. Do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla v níže uvedených soutěžních kategoriích, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení po 1. lednu 2012 (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku GPA).

Soutěžní kategorie (zvýrazněny kategorie, které by mohly zvláště zajímat naše členy):

    N - Novostavba
    R – Rekonstrukce
    I – Interiér (do kategorie „Interiér“ je možné přihlásit i realizace stálých výstav)
    K - Krajinářská architektura a zahradní tvorba
    U - Urbanismus
    D - Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře
    RD – Rodinný dům

Registrační poplatek je stanoven na 2500,- Kč za každý panel, pro všechny účastníky soutěžní přehlídky (k prezentaci jedné práce v dané kategorii je určen jeden panel). V případě, že nebude průvodní zpráva i v anglickém jazyce, dojde k navýšení poplatku o 1000,-Kč. Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace je 1. března 2013  od  9.°°  do 16.°° hodin v Obci architektů Bělohorská 10, 169 00 Praha 6, Břevnov.

Porota zasedá  7. března – 10. března 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 24. dubna 2013 od 18 hod. ve Veletržním paláci NG, kde budou také práce do 9. června 2013 vystaveny.

Propozice a přihlášku ve formátu *.doc (WORD) naleznete na http://www.uvucr.cz/oznameni/gpa_2013.doc