Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

NPÚ, správa státního hradu Křivoklátu Vás zve jako své vzácné hosty v sobotu 23. března 2013 v 11.00 hodin na slavnostní zahájení sezony na hradě Křivoklátě, kde proběhne
• symbolické otevření hradu Křivoklátu,
• udělení Ocenění za mimořádný přínos pro hrad Křivoklát,
• vernisáž výstavy „Neprakta na hrad!“,
• doprovodný hudební program.


plakát