Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava fotografií: Rudolf Jung / Stromovka

Výstava fotografií: Rudolf Jung / Stromovka