Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž výstavy - Jiří Neprakta

Vernisáž výstavy - Jiří Neprakta

Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na vernisáž výstavy, která nám opět přiblíží život a dílo Jiřího Wintera, výtvarníka vystupujícího pod pseudonymem Neprakta, z málo známých úhlů pohledu.
 Výstavu zahájí pan Tomáš Škrdlant, spisovatel, publicista a filmový dokumentarista, který od roku 1990 natočil přes šedesát autorských dokumentů, zabývajících se převážně  ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou. Od roku 2009 vede na Masarykově univerzitě semináře nelineárního myšlení. Jsem ráda, že nás tento mimořádný člověk, jehož práce si velice vážím, pocti svojí přízní. Těším se na setkání s vámi všemi, užívejte si toužebně očekávaného jara. Pokud chcete vědět více informací, podívejte se na stránky neprakta.info.
                                                                                                                       Vaše
                                                                                                                              Daniela Pavlatová