Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava J. Wintera - Neprakty: Co soudruhům nedošlo a co naopak neprošlo

Výstava J. Wintera - Neprakty: Co soudruhům nedošlo a co naopak neprošlo