Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

ČERVNOVÁ SKUPINOVÁ VÝSTAVA - v galerii U Zlatého kohouta

ČERVNOVÁ SKUPINOVÁ VÝSTAVA - v galerii U Zlatého kohouta