Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž výstavy Japonské art brut

Vernisáž výstavy Japonské art brut

Vážení přátelé, 

dovoluji si vás pozvat na vernisáž výstavy Japonské art brut 
 
1. 10. v 18 oo v Muzeu Montanelli / Nerudova ulice v Praze.

za ABCD o.s. se na viděnou těší

Ivana Brádková