Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Galerie u Zlatého kohouta - skupinová výstava únor 2014

Galerie u Zlatého kohouta - skupinová výstava únor 2014

Milí přátelé,
potěší nás a všechny vystavující, když přijmete pozvání a zavítáte na vernisáž skupinové výstavy, na které se také podílíme,
v pondělí 3. února v 18 hodin v galerii U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1.

Zdraví
Jana a Milan Jíšovi