Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Almanach české fotografie I.

Almanach české fotografie I.

Zahájení výstavy: ve středu 5. března v 18:30