Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Páté Mezinárodní bienále sociálního a politického plakátu, Osvětim 2014

Páté  Mezinárodní bienále sociálního a politického plakátu, Osvětim 2014

Do 20. května 2014 je možné obeslat Páté mezinárodní bienále sociálního a politického plakátu. Bienále nepodlehlo módnímu mixu amatérů, studentů a dětských výtvorů, i když zaměření bienále by k této směsce na rozdíl od jiných podobných akcí s velkou tradicí přímo vybízelo. Přijímána jsou díla profesionálních umělců (graduovaných na uměleckých školách) a studentů posledního ročníku vysokoškolského studia výtvarného umění.

Hlavním tématem bienále jsou lidská práva v dnešním světě. Motto pátého ročníku zní: „Tvořivost pro lidská práva.“


Bienále lze obeslat jedním až třemi díly o maximálním rozměru 100 x 70 cm. Podmínky účasti i všechny náležitosti jsou k dispozici v polštině, angličtině i němčině na adrese Mezinárodního domu setkávání mládeže v Osvětimi (http://www.mdsm.pl), 5. bienále přímo na http://www.mdsm.pl/pl/kultura/biennale-plakatu-menu/685-v-biennale, anglická verze dokumentů ke stažení i zde:


* Propozice (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Regulations_GB.pdf)
* Přihláška (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Entryform_GB.doc)
* Nálepka (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Sticker_GB.pdf)