Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Mé vítězství nad zlem

Mé vítězství nad zlem

Milí přátelé a příznivci díla Jiřího Wintera neboli Neprakty,
dovoluji si vás pozvat na zahájení výstavy.

Výtvarná tvorba  i životní osudy Jiřího Wintra z období jeho mládí a výtvarných začátků budou pro mnohé z vás velkým a nečekaným překvapením.


Do  říše snů mimo tento čas a prostor nás svojí hudbou zavede Jan Irving a pokud někteří z vás dosud něměli to potěšení  se s tímto mimořádným hudebníkem setkat, nahlédněte na www.laboema.cz/cs/prolog/jan-irving/ .

Jsou mezi vámi znalci historie druhé světové války, kterým je jméno Jan Irving povědomé ? Ano , nemýlíte se, jedná se o Janova otce Jana, pilota 311. bombardovací perutě RAF. Pilota s největším počtem odlétaných hodin, který se svojí mimořádnou statečností a obětavostí zasloužil o to, že můžeme v klidu a pohodě naslouchat hudbě jeho syna. Pokud chcete, podívejte se na www.youtube.com/watch?v=Bwop1r7ATVM

Kdo vlastně spřádá nitky osudů, které nás navzájem spojují ? Datum výstavy , její téma, výběr obrazů  i hudební doprovod se spojili jakoby "náhodou". Náhodou vznikla dokonalá souhra i vzpomínka na lidskou statečnost. Na vítězství nad zlem, které se v názvu výstavy objevilo dlouho před tím, než se pospojovaly i další části mozaiky. Přijďte se podívat, potěšit a prožít údiv nad tím, jak může vypadat "odvrácená strana" výtvarníka, o jehož díle si myslíte, že je dobře  znáte. Pozvánka pro vás je v příloze tohoto mailu.

S přáním krásných jarních dní,
Daniela Pavlatová