Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Neprakta - Jednou v roce na Vánoce

Neprakta - Jednou v roce na Vánoce

Městské muzeum ve Zbiroze vás zve na vernisáž s překvapením v úterý 2. prosince.