Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OFF2 BIENNALE

OFF2 BIENNALE

Veletržní palác, Národní galerie v Praze
28. května 2015 od 18 hodin


Pražské OFF2 Biennale je jedním ze satelitů budapešťského OFF Biennale Budapest. Umělecké akce vstupují do dialogu s historií a dále rozvíjí témata přítomná v uměleckých dílech ve stálé expozici Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. V rámci festivalu proběhnou i efemérní akce, jichž se může účastnit široké publikum. Umělecké performance a intervence se věnují mimo jiné problematice sebeurčení a jsou tak výrazem podpory maďarským kolegům, pro něž jsou tyto otázky klíčové. Identita člověka v rámci společnosti je spojená se strukturami definovanými kódem jazyka, sdílenou historií, zvyky, národní kuchyní, územím, měnou a dalšími. Kód národa je proměnlivý a nepřeložitelný (!) do kódu jiné společnosti. Těmito mechanismy společnost sama sebe definuje, bez nich by se nacházela v nepřehledném chaosu, kód národa je tak nezbytný pro její existenci. Národnost je snahou sjednotit mnohost pod zdánlivou jednotu. Avšak jedná se o uměle vytvořenou strukturu, která má ambici být vnímána jako přirozená. Je to konstrukt, který si nemůžeme uvědomovat, když se nacházíme uvnitř – proto je OFF2 Biennale příležitostí vystoupit vně z těchto struktur a kriticky nad nimi uvažovat. Problematika bude konfrontována s historickým pojímáním národní myšlenky v expozicích Veletržního paláce. Korpus manifestací je ke zhlédnutí jednak in situ 28. května 2015, ale také prostřednictvím webových stránek.

Participující umělci Anne-Claire Barriga, Jiří Černický, Filip Dvořák, Markéta Jáchimová, Pavel Jestřáb, Dalibor Juhász, Tomáš Kajánek, Josefina Klimentová, Martin Kolarov, Petr Krátký, Magdalena Kwiatkowska, Martin Kyrych, Petra Lelláková, Petr Lysáček, Lukáš Machalický, Jan Martinec, Veronika Nemejovská, Vojtěch Novák, Kateřina Palešníková, Ondřej Petrlík, Jan Pffeifer, Helena Sequensová, Sláva Sobotovičová, Adam Stanko, Viktor Takáč, Marie Tučková, Vladimíra Večeřová, Ladislav Vondrák, Ivan Vosecký, Aleksandrina Yordanova, Jan Zdvořák

Kurátorský tým Filip Dvořák, Markéta Jáchimová, Martin Kolarov, Marek Meduna, Eva Skopalová

Produkce
Oldřich Bystřický

Poděkování patří Národní galerii v Praze za laskavé umožnění uspořádat OFF2 Biennale.

http://offbiennale.hu/en/

http://offnadruhou.tumblr.com/