Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava fotografií Jaroslava Malíka

Výstava fotografií Jaroslava Malíka

V sobotu 30. května 2015 v Hlučíně v 17 hodin proběhne výstava fotografií Jaroslava Malíka.