Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Bears, catastrophes and other everyday events

Bears, catastrophes and other everyday events

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na zahájení výstavy Bears, catastrophes and other everyday events, které se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 19:00 v Nové galerii na adrese Balbínova 26, Praha 2.


  •     vernisáž čtvrtek 18. 6. 2015 od 19:00
  •     výstava se koná od 18. 6. do 27. 7. 2015
  •     pro více info / událost na facebooku


Těšíme se na setkání!
 

www.novagalerie.cz
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2