Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jiří Winter - Neprakta: známý i neznámý

Jiří Winter - Neprakta: známý i neznámý

Židovské muzem v Praze Vás srdečně zve na zahájení Výstavy Jiřího Wintera - Neprakty, kterou uvede Petra Pavlatová
8. 9. v 18:00, Auditorium OVK ŽMP