Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Evžen Jecho: Otisk identity

Evžen Jecho: Otisk identity

Vernisáž, pondělí 5. října v 17 hodin.