Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Antonín Vojtek: Odjinud

Antonín Vojtek: Odjinud

Vernisáž výstavy 24. 9. v 17 hod, Muzeum pod vodárnou.