Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Dny otevřených ateliérů

Dny otevřených ateliérů

na jižní Moravě 26. a 27. září