Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jiří Winter - Neprakta: známý i neznámý

Jiří Winter - Neprakta: známý i neznámý

Zveme vás na nevšední výstavu, která proběhne od 5. 11. do 2. 12. 2015; vernisáž proběhne 5. 11. v 17 hod. v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.