Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Kniha H. Třeštíkové a M. Třeštíka: ČASOSBĚRNÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM


Dovolujeme si Vám oznámit, že Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydává knihu Heleny Třeštíkové a Michaela Třeštíka ČASOSBĚRNÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM, kterou slavnostně uvede na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (27. 10. - 1. 11. 2015).

(tisková zpráva v PDF)