Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž výstavy Hádám, hádám pohádku

Vernisáž výstavy Hádám, hádám pohádku

Muzeum města Brna si dovoluje pozvat Vás a Vaše přátele na hrad Špilberk na vernisáž výstavy ve středu 18. 11. v 17 hodin.