Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Daniel Šperl: Japonsko

Daniel Šperl: Japonsko

Srdečně Vás zvu na mou výstavu fotografií z Japonska do Opavy dne 11. 11. 2015 v 17.00.

Daniel Šperl