Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

50 LET TAPISERIE ARTPROTIS; ANNA HLUŠIČKOVÁ – TAPISERIE, ART PROTIS, AKVARELY

50 LET TAPISERIE ARTPROTIS; ANNA HLUŠIČKOVÁ – TAPISERIE, ART PROTIS, AKVARELY

Ve druhé polovině listopadu je v Brně ojedinělá možnost zhlédnout ve zkratce výběrovou přehlídku výsledků uměleckého využití technologie, o níž lze právem říci, že patří do seznamu toho, co daly české země Evropě a světu.


Patentová přihláška na Netkanou dekorační tkaninu byla podána roku 1965 a až roku 1967 byla vydána patentová listina č. 125847 na techniku označovanou jako art protis Františku Pohlovi, Václavu Skálovi a Jiřímu Haluzovi. Tvůrci nové netkané textilie byli následně oceněni na mezinárodní výstavě světových patentů v Belgii stříbrnou medailí a záhy pronikl art protis do světa jako nová výtvarná technika využívaná při tvorbě tapisérii. Ty pak reprezentovaly Československou republiku na výstavách Expo Montreal, Expo Osaka či Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne.“

Výstavní soubor „50 let tapiserie art protis“ bude slavnostně otevřen v Křížové chodbě Magistrátu města Brna na Nové radnici, Dominikánské nám. 1 ve středu 18. listopadu 2015 v 17 hodin a bude přístupný veřejnosti do 30. listopadu 2015 v době od 10 do 17. hodin.


 

„První cesta art protisu do světa vedla na festival v Cannes, kde zaznamenal velký úspěch. Představil se zde jako závěs nahrazující dveře a symbolicky si tak otevřel cestu do světa. Tvorbě art protisů se věnoval například Antonín Kybal, jehož díla získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu umění a řemesel v Mnichově 1966. Uplatnění tapisérií při výzdobě interiéru se věnovala Inéz Tuschnerová. Propagátorkou art protisů byla také Li Ki Sun Bejčková a Eva Trizuljaková. Art protis zaujal také Jiřího Trnku, Zdeňka Seydla, Jana Baucha, Mirko Hanáka či Josefa Lieslera, Květu Hamříkovou, Emílii Hostašovou atd. Zlatou medaili získala technika art protis také na mezinárodní výstavě interiérových doplňků v italské Monze roku 1974.“ 1)

Souběžně s touto výstavou již probíhá nedaleko od Nové radnice v Galerii Pekařská (Pekařská 52, Brno; naproti nemocnice U sv. Anny) výstava tapiserií, art protisů a akvarelů Anny Hlušičkové (3. 4. 1934 – 25. 9. 2009). Byla otevřena již 29. října a potrvá do 4. prosince 2015; přístupná je od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin.

Pro záznam z vernisáže a prohlídku výstavy klikněte na pozvánku nebo na http://www.dadapetra.sweb.cz/ANNA_HLUSICKOVA_GALERIE_PEKARSKA.pps .