Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jiří Winter - Neprakta

Jiří Winter - Neprakta

2. 3. - 1. 4. 2016
vstupní hala zámku ve Vrchlabí

vernisáž: 2. 3. 2016 v 17 hodin