Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zahájení sezóny 2016 v muzeu F. M. Čapka

Zahájení sezóny 2016 v muzeu F. M. Čapka