Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výzva k účasti na sochařském sympoziu ve Žďáře nad Sázavou


> > > SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ŽĎÁŘENÍ 2016 < < <
Město Žďár nad Sázavou zveřejňuje Výzvu k účasti na sochařském sympoziu ŽĎÁŘENÍ 2016 s rámcovým volným tématem „SPOJENÍ“. Výzva je určena profesionálním výtvarným umělcům, absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol uměleckého zaměření, kteří mají zkušenosti s tvorbou v kameni. Určeným materiálem, který dodá pořadatel, je pískovec, orientační výška 1 m. Závěrem sympozia budou sochy osazeny.
Vybraní účastníci obdrží stipendium 10 tis. Kč a bude jim zajištěno bezplatné ubytování, částečné stravování, běžné pracovní zázemí, servis nářadí a technická podpora.
Termín konání sympozia: 22. srpna až 4. září 2016; termín podání přihlášek do 31. května 2016. Zájemci mohou přihlášku zaslat písemně na adresu Městský úřad, Dana Hrstková, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo e-mailem na adresu dana.hrstkova@zdarns.cz . Přihláška není zpoplatněna.
Plné znění výzvy (PDF) a jednoduchá přihláška (WORD) je na www.art-visual.cz/symposia/zdareni2016_vyzva.pdf a www.art-visual.cz/symposia/zdareni2016_prihlaska.docx

> > > Informujte, prosím, o prvním ročníku této nové příležitosti i své kolegyně a kolegy < < <