Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

První vernisáž v nových prostorách OOA-S

První vernisáž v nových prostorách OOA-S

26. 6. 2017 od 18 hodin se koná první veřejná vernisáž, kde svá díla do 25. 8. vystaví dlouholetý člen OOA-S pan profesor Jaromír Šofr.


Vážení autoři,

dovoluji si jménem OOA-S (Ochranná organizace autorská), zastupující výtvarníky v České republice, vás pozvat na komorní vernisáž v novém sídle sdružení. Ráda bych vám představila nové prostory na Národní třídě v Praze, které jsou pro spolek typu OOA-S vhodné a mnozí z Vás je využijí k pořádání svých vernisáží a podobných akcí. Budova na Národní třídě 41 representuje perfektní spojení moderní architektury vstupního prostoru s mimořádně citlivě rekonstruovanou budovou z přelomu 16. a 17. století, která je zapsána v Seznamu kulturních památek a nachází se na území Pražské památkové rezervace, jež je světovou památkou UNESCO.

Všichni jste srdečně zváni na oficiální zahájení a otevření „komorní galerie OOA-S“, za přítomnosti členů Výboru OOA-S.

Děkuji a jsem s pozdravem

Eva Štěpánková
Ředitelka OOA-S, z.s.