Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jan Pištěk: “Variabilita”

Jan Pištěk: “Variabilita”

Galerie Morzin ve Vrchlabí si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy, které se uskuteční 1. 9. v 18 hodin.