Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jiří Winter – Neprakta: Pohádky pro starší a pokročilé

Jiří Winter – Neprakta: Pohádky pro starší a pokročilé

Milí přátelé,
čas Adventu je časem setkávání s lidmi blízkými a milými a také časem pohádkovým. Zvu vás tedy srdečně na zahájení "pohádkové" výstavy, určené ovšem spíše nám - velkým dětem všech věkových kategorií . Některé vtipy jsou poněkud „mládeži nepřístupné“...