Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Osobnost české fotografie

Osobnost české fotografie

Asociace profesionálních fotografů české republiky (APF) vás srdečně zve na slavnostní vyhlášení 15. ročníku OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE 2017

28. března od 14.00 hod. v CZECH PHOTO CENTRE