Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zveme Vás na zahájení výstavy v předvánočním čase, našeho člena, pana Pravoslava Flaka

Zveme Vás na zahájení výstavy v předvánočním čase, našeho člena, pana Pravoslava Flaka

Vernisáž výstavy se koná 3.12.2018 od 18,00 na Národní 41, v prostorách OOA-S.