Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava originálů a kreseb z díla malířky a ilustrátorky paní Marie Fischerové Kvěchové

Výstava originálů a kreseb z díla malířky a ilustrátorky paní Marie Fischerové Kvěchové

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 v 17 hodin v hlavní budově muzea v Litomyšli.