Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

19. výstava Tvůrčí skupiny v galerii ABF

19. výstava Tvůrčí skupiny v galerii ABF

Zveme Vás na 19. výstavu Tvůrčí skupiny do galerie ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
Tato výstava potrvá od 5. do 21. prosince 2018.
Vernisáž se koná v úterý 4. prosince od 17 hodin.
Na setkání s Vámi se těší Milan Jíša a další vystavující.