Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

APF – osobnost roku 2018

APF – osobnost roku 2018

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje 16. ročník ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Více informací naleznete v PDF zde.