Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž grafika Vladimíra Houšky

Vernisáž grafika Vladimíra Houšky

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41, již nyní, aby jste si mohli naplánovat vaše aktivity a zúčastnili jste se v hojném počtu 😊.

Dne 5. 3. 2019 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž našeho člena - grafika pana Vladimíra Houšky.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky a sklenkou dobrého vína.