Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Mirek Kaufman: Pozorovací pole

Mirek Kaufman: Pozorovací pole

Vernisáž proběhne dne 27. 3. v galerii Petr Novotný