Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy II

Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy II

Vernisáž proběhne v úterý 7. května v 17 hodin ve výstavní síni Nadace ABF.