Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Mirek Kaufman - Galerie Prostor

Mirek Kaufman - Galerie Prostor

Zveme Vás a Vaše přátelé na zahájení výstavy v úterý, dne 7. května od 18.00 hodin v galerii Prostor za účasti autora. Tešíme se na setkání.

http://www.prostor228.cz/prostor228/eshop/43-1-vystavy-2019/0/5/1301-43-vystava-MIREK-KAUFMAN