Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

V prostorách OOA-S se koná nová výstava našeho zastupovaného autora pana Víta Mádra

V prostorách OOA-S se koná nová výstava našeho zastupovaného autora pana Víta Mádra

Výstava potrvá od 2. 9. – 30. 11. 2019, tentokrát bez vernisáže.