Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž Jiřiny Wilmy Palkové

Vernisáž Jiřiny Wilmy Palkové

Vernisáž se bude konat dne 3. 12. 2019 od 18,00 v prostorách výstavní síně OOA-S (Národní 41, Praha 1).