Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“.

Zpráva ke stažení v PDF na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_405.pdf