Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž k výstavě naší autorky paní Aleny Kadavé

Vernisáž k výstavě naší autorky paní Aleny Kadavé

VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ DNE 4. 3. V 18. HODIN
V SÍDLE OOA-S NÁRODNÍ 973/1
VÝSTAVA SE KONÁ OD 4. 3. - 28. 5. 2020

OTEVŘENO PO-ČT 9-16 HODIN
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA 224 934 406