Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů

Vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů

Asociace českých kameramanů Vás zve na vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů, která se bude konat na 60. Zlín Film Festivalu dne 5.9. od 17:30 hodin. Součástí je i znovuotevření vydané knihy Česká kameramanská škola.


Vážení přátelé,

Asociace českých kameramanů Vás zve na vernisáž fotografické výstavy 100. let Asociace českých kameramanů,
která se bude konat na 60. Zlín Film Festivalu dne 5.9. od 17:30 hodin. Součástí je i znovuotevření vydané knihy 
Česká kameramanská škola.

Děkujeme Vám všem, naším partnerům za pomoc, bez které by se tato oslava nedala vůbec uskutečnit. Připomínáme, že výstava
ani paměntní kniha Česká kameramanská škola nebyly nijak podpořeny granty ministrstva kultury ČR. 

Výstava byla prezentována poprvé od 17.7. 2020 na Náměstí Míru v Praze 2, dále 12.8. 2020 v Brně u Gallerie Fait, od 5.9. 2020
bude na 60. Zlínském filmovém festivalu před Univerzitou Tomáše Bati. Dále bude instalována od 29.9. 2020 v Opavě 
a od 1.11. 2020 opět v Praze před kostelem sv. Václava u Anděla. Jde o důstojnou oslavu tohoto významného výročí české kinematografie. 
Celkem tedy pět kontinuálních měsíců prezentace výstavy, Asociace českých kameramanů i všech Vás, našich partnerů.

Radujeme se z toho.

Jste srdečně zváni na výstavu a dostanete od nás pozornost ve formě výstisků knihy Česká kameramanská škola.

S přátelským pozdravem

prof. MgA Marek JÍCHA, ACK
prezident Asociace českých kameramanů