Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

20. výstava Tvůrčí skupiny

20. výstava Tvůrčí skupiny

Dne 6. 10. 2020 od 18.00 na Novoměstské radnici se uskuteční vernisáž výtvarné tvůrčí skupiny, jehož významnými členy jsou i zastupovaní autoři OOA-S.