Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž OOA-S - Bari Ludovit

Vernisáž OOA-S - Bari Ludovit

Život a kulturní aktivity se pomalu vracejí do normálního chodu a my ve společenském sále OOA-S opět připravujeme vernisáž a výstavu našeho člena, pana Ludovíta Bariho.

Je potřeba oprášit zvyky, kontakty a žít opět aktivně!!!   

V minulých 9 měsících nebylo možné, díky Coronaviru a opatřením s ním spojených, pořádat setkání přátel výtvarného umění a větších společenských akcí všeobecně.

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 a navázat na tradiční pořádání našich kvartálních vernisáží. Doufám že si naplánujete vaše aktivity, abyste se mohli zúčastnit v hojném počtu 😊.

Dne 14.6.2021 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.

V rámci opatrnosti bude samozřejmě k dispozici dezinfekční prostředek!!!