Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OOA-S zve na vernisáž pana arch. Milana Rejchla 7.9.2021 od 18,00

OOA-S zve na vernisáž pana arch. Milana Rejchla 7.9.2021 od 18,00